Bli fri från migrän med botox

Många lider i det tysta av migrän. Olika medicinering testas, men när migränen väl drar igång är det redan för sent. Begränsar migränen ditt liv? Då kan du fundera på att förebygga med botox.

Många tänker på botox som något för den utseendefixerade. Botox används dock också som behandling vid en rad olika hälsoproblem, migrän är ett av dem. Botoxen blockerar nämligen smärtsignalerna, vilket hindrar migränen från att bryta ut. Extrema svettningar kan också behandlas med botox och det minskar även salivproduktionen. Botox kan alltså användas till mycket. Är du i behov av botox av hälsoskäl bör du prata med din läkare innan du bestämmer dig. Botox kan också användas om man har problem med rynkor. Den hjälper till att reducera rynkorna. Rådfråga gärna en expert om huruvida en botoxbehandling kan passa dig.

Så går injiceringen av botox till

Det är inte vem som helst som får ge botox. Man måste vara utbildad läkare, sjuksköterska eller tandläkare för att få utföra en botoxbehandling. Det beror på att botox är ett läkemedel. Letar du efter någon som kan utföra botox går det att hitta en bra klinik för botox i Göteborg. De för in botoxen med hjälp av små nålar. Det kan kännas för en del, medan andra inte tycker att det känns alls. Någon dag efter att man genomgått behandlingen kan man uppleva lite spänning och få ett litet blåmärke runt området. Välj alltid att gå till någon som har utbildning och får lov att utföra denna behandling.